05 November 2020

UJIAN SKRIPSI STAI KUALA KAPUAS TAHUN AJARAN 2020-2021 SESI II

Kamis, 05 November 2020 STAI KUALA KAPUAS Mengadakan Ujian Skripsi Sesi II yang berjumlah 60 peserta berikut deretan nama-nama peserta serta dosen penguji pada sesi II.

 

Meja 1 diikuti oleh 12 orang peserta yaitu Isman Hakim, Ahmad Nawawi, Heryati Mona, Dede Irawan, Muhamad Jais, M. Syamsudin, Habibullah, Rukani, Ariadi, Melinda Safitri, Sarwani, Dan Ahmad Muhajir. untuk dosen penguji Anggota Drs. H. Masrawan,M.Ag, dan Septiah,M.Pd, Sekretaris Ahmad Subhan, S.Pd.I.,M.Pd dan Dr.H. Suwarno Muriat, M.Pd.

 

Meja 2 diikuti oleh 12 orang peserta yaitu Surkawi, Lulu Dwi Pramesty, Noor Ainah, Nurfitriana Handayani, Jubaidah, Rika Indri Noviani, Sri Yanti, Nor Khatimah, Saniah, Refqi Rizami, Ahmad Qusyairi, dan Ahmad Bani. untuk dosen penguji Ketua Drs. H. M. Nafiah Ibnoor,MM Anggota Hj. Mahmudah, M.Pd, Sekretaris Danu Pamungkas, S.Pd.I dan H.Junaidi, M. Kes., M. Pd.

 

Meja 3 Diikuti oleh 12 orang peserta yaitu Sumari, Mashurin, Sri Muliyani, Neni Herlina, Khairil Anwar, Rabibah, Raudah, Nur Hatimah, Bahri, Abdul Hamid, Taufik Rahman, dan Sudarno. Untuk dosen penguji Anggota Drs. H. Nurani Sarji, M. Pd, dan H. Moh Hilmi H. Tarsidi, M.Pd, Sekretaris Ahmad Husin, M. Pd dan Khalikinnor, M. Pd.

 

Meja 4 Diikuti oleh 12 orang peserta yaitu Arki Arisandi, Notthaibah, Afriani, Mariani, Noria, Jauharatanur, Bahrani, Norliana, Hamidah, Abdullah Bahit, Hj Atikah, dan Ahmad Junaidi. Untuk dosen penguji Anggota Arbainsyah, S.Ag.,M.Pd dan Bidin,S.Ag.,M.Pd Sekretaris M. Ariyanto, S.Pd.I dan Helda Mukhlisah, M.Pd.I.

 

Meja 5 Diikuti oleh 12 orang peserta yaitu Siti Rahmaniah, Maulana, Jaliah, Sumiati, Sanderi, Sa'dillah, Desky Ansyar, M Syarwani, Hidayat, Siti Julaikha, Andre Hermawan, dan Muzakir. Untuk dosen penguji Ketua  H. Ushansyah, S.Sos., M.AP Anggota H. Ahmad Salim, M.Pd Sekretaris Wahidin, S.Pd.I., M.Pd dan H. Badrussalam, M.Pd.I.

0 Komentar